Reģistrēts 2022. gada 9. novembrī


Pamatu Energokopienas darbībai radīja 2022.gadā Latvijas Republikas Saeimā pieņemtie grozījumi "Enerģētikas likumā" un "Elektroenerģijas tirdzniecības likumā", kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī.